Boy mente?eli kabinlerde altta ve stte profil uygulanmamaktad?r.Kap? ta??y?c?s? mente?e sistemi kenar k?s?mda boydan boya bir mente?e sistemi ile sa?lanmaktad?r,temperlenmi? 6 mm. kal?nl?kta cam ile uygulanmaktad?r. Estetik ve s?zd?rmazl???yla n plana ?kmaktad?r.