Is?cam Sinerji, ?s? kontrol kaplamal?, renksiz cama yak?n grn?l bir yal?t?m nitesidir. zellikle konutlar ve k?? ?artlar? iin geli?tirilmi? olan ISICAM S?NERJ? niteleri, k??lar? ok so?uk geen blgelerde pasif gne? kazanlar?ndan maksimum fayda sa?lamak iin 3. yzeyde, ?l?man iklim blgelerinde k?? ve yaz ?artlar?n? dengeleyerek optimum fayda sa?lamak iin 2. yzeyde kullan?lmaktad?r.

 • Is?camSinerji,Trakya cam’?n ?s? kontrol (Low-E) kaplamal? yal?t?m cam? nitesinin tescilli markas?d?r.
 • Is?cam Sinerjiald???n?zdan emin olmak iin;
  • 10 y?ll?k garanti belgesini isteyiniz.
  • Ara bo?luk ?tas?nda holograml?Is?cam Sinerjiyaz?s?n? veIs?camismini kontrol ediniz.
  • Cam?n zerindekiIs?cam Sinerjietiketine bak?n?z.
 • Renksiz dzcama en yak?n grntdedir.
 • Gn ?????n? engellemez.
 • K???n s?ca?? ieride tutarak, ?s? kay?plar?n?, tek cama gre %69, KlasikIs?cam‘a gre %36 azalt?r, yak?t giderlerinden tasarruf sa?lar.
 • ?lk yat?r?m harcamas?n? sa?lad??? yak?t tasarrufuyla 3-5 y?lda geri der.
 • Pencere nlerinde so?uk blge olu?maz, ?s? e?it da??l?r.

Standart kullan?mda ?s? kontrol (Low-E) kaplamas?;Is?camSinerjinitesinin 2. yzeyindeyer almal?d?r.

K??lar? ok sert geen yrelerde ise 3. yzeyde de kullan?labilir.

 

Kalite

Is?cam, TS 3539 Yal?t?m Cam? niteleri Standard?na uygun olarak, Trakya Cam’?n onaylad??? malzemeler kullan?larak retilmektedir.